Конкурс із відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені

для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» за рік, що завершується 31 грудня 2021 року.

 

ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» оголошує про проведення 11 січня 2022 року конкурсу із відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» за рік, що завершується 31 грудня 2021 року, складеної у відповідності з МСФЗ.

До конкурсу запрошуються аудиторські компанії, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Детальна інформація викладена в тендерній документації, що додається.

 

 

Tендерна документація