ПОВІДОМЛЯЄМО:
ТОВ «ФК»АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП »  здійснює такі валютно-обмінні операції:
– купівля у фізичних осіб − резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
– продаж фізичним особам − резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

ТОВ «ФК «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП» здійснює операції з повернення КЛІЄНТУ відповідної суми коштів у
національній або іноземній валюті тільки в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції
не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції

 

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ* ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:
Скарги Споживачів/Клієнтів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач/Клієнт може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за місцезнаходженням Товариства.
За результатом розгляду Звернення/скарг Товариство направляє відповідь Споживачу/Клієнту у спосіб в який надійшла скарга/звернення. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача/Клієнта або відхилення (як повністю так і в частині). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судовому порядку. З метою оперативного вирішення спірних, проблемних питань, а також для своєчасного отримання необхідної інформації, Споживач/Клієнт має право звернутися до Товариства у будь-який зручний для нього спосіб, зокрема:

  • електронним листом за адресою електронної пошти:0445877384tel@gmail.com
  • направити листа в письмовій формі на юридичну адресу (за місцезнаходженням) Товариства: 02121, Україна, м. Київ, вул. Декабристів 5 офіс 249
  • за наступними телефонами Товариства: +38(044)-587-73-84
  • або у інший передбачений чинним законодавством України спосіб.
Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг  (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) є Національний банк України. Національний банк також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на веб-сайті Національного банку України
адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9
телефон довідкової служби: 0 800 505 240
е-mail: nbu@bank.gov.ua
веб-сайт: https://bank.gov.ua